Otázky a odpovědi

Seznam otázek

 

1. Jak veliké tepelné čerpadlo?

Výkon tepelného čerpadla je dán především tepelnou ztrátou domu, kterou by měl odborně spočítat projektant. Pokud máme například tepelnou ztrátu domu 9 kW, tak volíme tepelné čerpadlo o velikosti topného výkonu 9 kW.

Pro jednoduchý výpočet velikosti čerpadla můžete použít níže uvedený kalkulátor.

2. Je vhodné tepelné čerpadlo Panasonic pro můj dům?

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea je nízkoenergetický zdroj tepla s maximální výstupní teplotou topné vody +55 °C. Pokud je tato teplota pro otopná tělesa dostatečná (nejlépe zjistím u novostaveb buď z projektu topení a nebo praktickým ověřením (nejlépe v mrazech) nastavení výstupní teploty vody na kotli maximálně +55 °C u stávajících domů a hned zjistím, zda je v domě při mrazech zima a teplota vody je nízká. U podlahového topení nám stačí voda do +35 °C a tepelné čerpadlo je nejvýhodnější zdroj tepla. Doporučujeme také konzultaci s naším odborníkem (http odkaz do kontaktů).

3. Ohřev TUV (teplé užitkové vody) tepelným čerpadlem?

Princip tepelného čerpadla je určitě výhodný pro ohřev TUV oproti elektro boileru. Spotřeba elektrické energie je oproti běžnému elektro boileru pouze třetinová !

4. Regulace tepelného čerpadla Panasonic Aquarea?

Panasonic pracuje ekvitermní regulací výkonu, která je již součástí a v ceně. Tepelné čerpadlo je možné také dovybavit prostorovým termostatem do referenční místnosti, ale z praxe se osvědčila pouze ekvitermní regulace Panasonic.

5. Je nutná pro topení akumulační nádrž?

Ne! Panasonic Aquarea má plynulou invertní (frekvenčně) řízený výstupní výkon a není třeba používat externí akumulační nádrž jak tomu u tepelných čerpadel se skokovou regulací kompresoru zapnuto – vypnuto.

6. Z čeho skládá tepelné čerpadlo?

Panasonic Aquarea se skládá z venkovní jednotky, vnitřního hydroboxu, jehož součástí je i záložní elektro kotel, oběhové čerpadlo a expanzní nádoba. Jako doplněk doporučujeme i zásobník na TUV (teplou užitkovou vodu).

7. Provozní teploty tepelného čerpadla?

Panasonic Aquarea díky plynulé invertní regulací výkonu pracuje až do -20 °C. Při poklesu pod -23 °C dojde k jeho odstavení a zapne se elektrokotel, který je součástí hydroboxu (vnitřní jednotky). V létě pracuje tepelné čerpadlo většinou jen pro ohřev TUV a tedy s vysokou účinností díky letním venkovním teplotám vzduchu.

8. Na jakou teplotu ohřeji vodu?

U nízkoteplotního tepelného čerpadla Panasonic Aquarea je maximální výstupní teplota +55 °C bez použití záložního elektrokotle.

9. Je nutný další kotel (zdroj tepla)?

Ne! Panasonic Aquarea v hydroboxu integrovaný záložní elektrokotel. Pokud nahrazujeme stávající plynový a nebo elektrický kotel, tak ho doporučujeme ponechat jako případnou zálohu kdyby došlo k poruše tepelného čerpadla vyžadující delší odstávku na případnou opravu.

10. Kam umístit venkovní jednotku?

Nejvýhodnější je jižní strana, ale především berme hledisko případného hluku venkovní jednotky, který se pohybuje okolo 50 dB(A). Dále nezapomenout, že z venkovní jednotky teče v zimě při odtávání kondenzát (voda) a je ho nutné někam vhodně zaústit (přibližně 2 litry za hodinu, nezáleží na teplotě vzduchu a výkonu čerpadla).

11. Spotřeba tepelného čerpadla?

Spotřeba tepelného čerpadla je přibližně třetinová v porovnání s elektrokotlem. Přesné grafické a početní srovnání dle aktuálních cen za energie naleznbete na potrále TZB-INFO.cz. Výpočtový formulář je zde

12. Životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla záleží především na odborné a kvalitní montáži, značkovém kompresoru, který je srdcem celého zařízení a v neposlední řadě i na pravidelném ročním servisu (podobně jako garanční prohlídky u auta). Obecně zle však říci, že se životnost (kompresoru) pohybuje někde okolo 15 let. Jeho výměna pak stojí přibližně okolo 30.000,- Kč.

13. Záruka na tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea?

Panasonic poskytuje záruku na kompresor v délce 5 let a však za předpokladu pravidelného ročního servisu, který se pohybuje přibližně okolo 2.000,- Kč za rok (záleží na typu a velikosti čerpadla).

 14. VIDEO správný výběr tepelného čerpadla?

Video nejen o správném výběru tepelného čerpadla, typy, princip a mnoho dalšího na co hledáte třeba právě odpověď.

 

 15. VIDEO servis tepelného čerpadla proč a jak ?

Video o tom, proč je nutný a jak má být prováděn servis tepelných čerpadel vzduch voda. Ukázka pravidelného servisu u tepelného čerpadla Panasonic Aquarea. Pravidelným servisem prodloužíte životnost a snížíte provozní náklady na tepelné čerpadlo.

 

 16. VIDEO návod jak nastavit tepelné čerpadlo F generace ?

Video manuál k ovladači tepelného čerpadla F generace jak a co nastavit.

 

 17. VIDEO návod jak nastavit tepelné čerpadlo H generace ?

Video manuál k ovladači tepelného čerpadla H generace jak a co nastavit.