Jaké čerpadlo

Jaké čerpadlo?

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea je tepelné čerpadlo pracující na principu vzduch – voda- Teplo odebíráme z okolního vzduchu a předáváme ho do topné vody, která slouží buď k vytápění, a nebo k ohřevu teplé užitkové vody TUV.

Nabízíme dva modely tepelných čerpadel Panasonic Aquarea

Split – dělené nejčastější provedení 

Split , neboli dělený systém se skládá z venkovní jednotky, která je propojena pomocí chladivového potrubí z vnitřní jednotkou (Hydroboxem). K hydroboxu může být připojen také zásobník teplé užitkové vody (boiler pro ohřev TUV). Hydrobox je vybaven kompletné regulací a ovládáním včetně možnosti nastavení ekvitermní křivky.

Monosplit – kompaktní méně časté

Jedná se o kompaktní tepelné čerpadlo sestávající se pouze z venkovní jednotky, ze které už vystupuje rovnou teplá voda pro vytápění. Nevýhodou v našich klimatických podmínkách je nutnost použití nemrznoucí směsi, která zhoršuje vlastnosti předávání tepla.

Jak veliké tepelné čerpadlo?

Velikost respektive výkon tepelného čerpadla se volí podle tepelné ztráty objektu vypočtené projektantem. Výkon tepelného čerpadla by se měl přibližně rovnat vypočtené tepelné ztrátě. Pro rychlou a základní orientaci můžete použít náš výpočtový program.

Tepelné čerpadlo je nejenom vhodné pro podlahové vytápění, ale i pro radiátory. U starších otopných soustav doporučujeme jejich použití konzultovat s našimi specialisty. Vhodnou úpravou staré otopné soustavy jsou i na tyto aplikace vhodná tepelná čerpadla Panasonic Aquarea.

Další odpovědi na Vaše otázky naleznete v FAQ